Pozvánka na koncert

10.04.2018

Maroš KLÁTIK, klavír 

Maroš Klátik je vyhľadávaným sólovým i komorným hráčom na Slovensku i v zahraničí. Študoval hru na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave v triede Petra Čermana a na JAMU v Brne pod vedením Aleny Vlasákovej a Jana Jiraského. V roku 2014 ukončil doktorandské štúdium na VŠMU v odbore hudobné umenie - hudobná interpretácia u Idy Černeckej, kompletným predvedením Bachovho II. zväzku Dobre temperovaného klavíra naspamäť v jednom koncertnom večeri. 

K jeho súťažným úspechom patrí čestné uznanie na súťaži slovenských konzervatórií v roku 2000 a 2002. Z úspechov v zahraničí je to 1. miesto a titul laureáta na The International Competition of Young Performers 2006 (Viedeň, Rakúsko), 1. miesto a titul laureáta na Kaukko Sorjonen Foundation 2008 (Jyväskylä, Fínsko), 1. miesto v rámci Yamaha Music Fundation of Europe YMFE 2008 (Brno, ČR). 

Absolvoval majstrovské kurzy zamerané na interpretáciu nemeckej a francúzskej piesne v Lübecku pod vedením Rudolfa Jansena a Christy Pfeiler. Zúčastnil sa tiež majstrovských kurzov v Meissene, kde získal cenu Rotary clubu. V roku 2007 bol štipendistom na Hochschule für Musik v Drážďanoch v triede Arkadiho Zenzipera. 

V rokoch 2007 - 2017 pôsobil ako sólista Moravskej filharmónie Olomouc, Janáčkovho akademického orchestra Brno, Filharmónie Bohuslava Martinů Zlín, Západočeského symfonického orchestra Mariánské Lázně, Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala, Štátnej filharmónie Košice a Štátneho komorného orchestra Žilina. 

Ako sólista a komorný hráč účinkoval na mnohých hudobných festivaloch ako Janáčkov festival Brno (Česká republika), Galéria hudby Nitra, Musica nobilis Spiš, Pianoforte fest Meissen (Nemecko), Pažaislio muzikos festivalis Kaunas (Litva), Chopin festival Gaming (Rakúsko), Bratislavské hudobné slávnosti. Zároveň je pravidelným hosťom festivalu Albrechtína (Ne)známa hudba. 

V súčasnosti sa špecializuje najmä na hudbu Johanna Sebastiana Bacha a autorov 20. storočia. V roku 2014 nahral profilové CD s dielami slovenských skladateľov Vladimíra Godára a Martina Burlasa. 

Koncertoval v mnohých krajinách Európy, USA a Ázie. Pedagogicky pôsobil na JAMU v Brne, Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave. Momentálne pôsobí ako odborný asistent na katedre klávesových nástrojov na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Pozývame Vás na hudobný koncert 9. apríla 2018 o 17:00 v koncertnej sále Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch.

Vystúpia hostia:

Mária Pindešová a Maroš Klátik

Mária PINDEŠOVÁ, flauta 

Pochádza z Nitry a v súčasnosti študuje tretí rok bakalárskeho štúdia hru na flaute v triede Mag. art. Ivici Gabrišovej, ArtD. na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Absolutórium získala na štátnom konzervatóriu v Bratislave, pod vedením Mgr. Marty Braunsteinerovej. 

V lete 2011, 2012 a 2015 bola členkou medzinárodného mládežníckeho orchestra pod taktovkou talianskeho dirigenta Igora Corettiho v Taliansku, Chorvátsku a v Slovinsku. Počas štúdia na konzervatóriu sa v rokoch 2012 a 2014 zúčastnila súťaží slovenských konzervatórií, na ktorých obdržala prvé miesta a v roku 2012 aj titul absolútneho víťaza. 

V súčasnosti sa venuje i komornej hre a pôsobí v zoskupení dychového kvinteta Harmonia nova, s ktorým okrem koncertnej činnosti v spolupráci s Hudobným centrom organizujú výchovné koncerty pre deti. V sólovej hre sa každoročne zúčastňuje medzinárodných majstrovských kurzov doma i v zahraničí pod vedením renomovaných pedagógov ako J. Ostrý (CZ), H. Schmiezer (A), R. Wolf (A), P. Bernold (F) a.i. 

V minulých rokoch spolupracovala aj so symfonickým orchestrom RTVS, Capellou Istropolitanou, s komorným orchestrom Zoe a so zahraničným orchestrom Virtuosis brunensis v Nemecku a v Španielsku. V tomto čase pôsobí aj ako učiteľka v súkromnej základnej umeleckej škole Tralaškole v Nitre.  

Program:

Wolfgang Amadeus Mozart 
Koncert pre flautu a orchester G dur KV 313
 

I. Allegro maestoso 

II. Adagio ma non troppo 


Franz Liszt 

Sen lásky 


Fryderyk Chopin 

Nocturno c mol op.48 


Paul Hindemith 

Sonáta pre flautu a klavír 

I. Heiter bewegt 

II. Sehr langsam 

III. Sehr lebhaft 


Francios Borne 

Fantasie brillante sur Carmen