METODICKO-KONZULTAČNÝ DEŇ

25.11.2021

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 25.11. 2021

Vážení študenti, rodičia a pedagógovia!

Deň otvorených dverí, naplánovaný na 25. november 2021, sa kvôli pandemickým opatreniam mení na "METODICKO-KONZULTAČNÝ DEŇ" určený pre všetkých záujemcov o štúdium herectva, spevu, tanca a hudby na našej škole.

Vo štvrtok 25.11.2021 v čase od 9,00 - 15,00 hod. budú pre vás k dispozícii naši pedagógovia, s ktorými môžete konzultovať všetky otázky, ktoré vás zaujímajú ohľadom prípravy na prijímacie skúšky, o priebehu prijímacích skúšok, o štúdiu na našej škole, prípadne môžete predviesť vaše pripravené praktické ukážky (pohybová etuda, prednes, skladby, pieseň, tanečná choreografia a pod.).

Záujemci, prihláste sa na sekretariáte školy - tel. 0914 320 025 alebo na email skdk@skdk.ska oznámte nám čas vášho možného príchodu do školy (od 9,00 - 15,00 hod. ) Vami navrhnutý termín vám spätne potvrdíme.

Tešíme sa na vás!