Celoškolské projekty

17.02.2021

Každoročne pripravujeme veľké celo-školské medziodborové projekty. Náš najnovší je opereta Hrnčiarsky bál. 

Muzikál Kabaret (2017) 

Pôvodný muzikál Osem rozhnevaných žien (2013) 

Komponovaný virtuálny umelecký večer 5P (2020)