Koncertuj už počas štúdia na škole

07.11.2020

Štúdium v hudobnom odbore ti umožňuje hrať s profesionálnymi hudobníkmi v školských hudobných zoskupeniach. SKDK Band, či Jazzový ansambel SKDK pod vedením špičkových slovenských muzikantov tvoria neoddeliteľnú súčasť našich večerných produkcií pre verejnosť.

Jazzový ansambel SKDK Klaudiusa Kováča
Jazzový ansambel SKDK Klaudiusa Kováča
SKDK Band Mila Suchomela
SKDK Band Mila Suchomela