Koncert Ivana Šillera

18.10.2021

21.10.2021 o 9,40 hod. sa uskutoční v koncertnej sále SKDK sólový moderovaný koncert Ivana Šillera s názvom Flower, we are...frail flowers. Srdečne vás pozývame