INTERDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP K OCHRANE KULTÚRNEHO A PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA

17.10.2018

Naši študenti sa zúčastnili konferencie pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu NSK pod názvom Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva, kde sa aj aktívne prezentovali.