Gitarový seminár

21.04.2018

fotogaléria z gitarového semináru 17.4.2018

Karol Samuelčík študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde pod vedením prof. J. Zsapku v roku 2016 ukončil svoje päťročné štúdium s najvyššou poctou - Cenou rektora. Hudobné vzdelanie si rozšíril počas výmenného študijného pobytu v Španielsku u slávnej gitaristky Margarity Escarpy. Zúčastnil sa viacerých festivalov a majstrovských kurzov u L. Brouwera, S. Assada, P. Steidla, C. Domeniconiho, M. Sociasa, R. Smits, M. Dyllu, A. Pierriho, C. Marchioneho, R. Dyensa a ďalších. Momentálne je študentom doktorandského štúdia na VŠMU v Bratislave (prof. J. Zsapka) a študentom na Escola superior de la música v Barcelone (Á. Garrobé). Koncertne sa predstavil ako sólista i v spolupráci s významnými orchestrami na mnohých festivaloch doma i v zahraničí (Španielsko, Rakúsko, Česká republika, Taliansko, Maďarsko, Grécko, Čína, Hong Kong,...).V roku 2016 nahral pre spoločnosť Diskant svoje debutové CD s dielami od Isaaca Albéniza, Johanna Sebastiana Bacha a Vicente Asencia. Získal 1. cenu na Medzinárodnej gitarovej súťaži J.K. Mertza 2012, Thailand International Guitar Competition 2016, Yamaha Music Foundation of Europe Scholarship program 2012/2013, Festivale Ivana Ballu v Dolnom Kubíne 2009, Súťaži študentov konzervatórií SR 2009. V roku 2013 získal cenu za najlepšiu interpretáciu skladby talianskeho skladateľa na medzinárodnej súťaži v Udine (Taliansko). V roku 2015 sa stal jedným z laureátom prestížnej súťaže Forum Gitarre Wien. Hrá na gitare od japonského majstra Masahiko Sakuraia, model Maestro RF.

Pozývame Vás na gitarový seminár, ktorý búdu viesť prof. Jozef Zsapka a Mgr.art. Karol Samuelčík.

17. apríla 2018 o 10:00 v koncertnej sále Súrkomného konzervatória Dezidera Karodša v Topoľčanoch.

Jozef Zsapka je typom moderného, mnohostranne orientovaného umelca s detailnou znalosťou problematiky svojho nástroja. Akčný rádius jeho tvorivých snáh zasahuje do sféry interpretačnej, pedagogickej, manažérsko-organizačnej, dramaturgickej a editorskej. Zaslúžil sa o profesionalizáciu klasickej gitary na Slovensku a podstatnou mierou prispel k jej popularizácii v najširších radoch koncertného publika. Výrazne ovplyvňuje slovenské interpretačné umenie, ktoré reprezentuje vo svete s veľkým úspechom. Koncertoval v Japonsku, USA, Mexiku, Austrálii, Anglicku, Španielsku, Portugalsku, Francúzsku, Luxembursku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, Nemecku, Taliansku, Rakúsku, Švédsku, Grécku, Turecku, štátoch bývalej Juhoslávie, Maďarsku, Poľsku, Ukrajine, Rusku, Thajsku, Mongolsku, Vietname, Kube, Bulharsku a Rumunsku. Pravidelne účinkuje so svojou manželkou - flautistkou Dagmar, s ktorou tvoria svetoznáme duo. Pôsobí ako sólista, komorný hráč, tiež vystupuje s prominentnými symfonickými orchestrami. Je uznávaným pedagógom, v roku 1997 bol prezidentom SR menovaný za Profesora. Pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave a od roku 2000 je hosťujúcim profesorom na Universidade di Aveiro v Portugalsku. Je zakladateľom a do roku 2014 umeleckým riaditeľom Gitarového festivalu J. K. Mertza v Bratislave. Pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných gitarových súťažiach ako člen porôt (Viedeň, Volos, Budapest, Eschen, Rust, Sernancelhe, Kutná Hora, Bangkok atď.) Vedie majstrovské kurzy po celom svete (Rakúsko, Maďarsko, Liechtenstein, Grécko, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, Nemecko, Kuba, Japonsko, USA, Mexiko, Thajsko ai.)

Program koncertu: 


Enrique Granados (1867-1916) - Valses poéticos

I. Vivace molto and Melodico
II. Tempo de Vals noble
III. Tempo de Vals lento
IV. Allegro humoristico
V. Allegretto (elegante)
VI. Quasi ad libitum (sentimental)
VII. Vivo
VIII. Presto


Sergio Assad (1952) - Aquarelle
I. Divertimento
II. Valseana
III. Preludio e toccatina