Flautový koncert

20.01.2020

Študenti z triedy pani Márie Berezovej uviedli 16.1.2020 v Koncertnej sieni SKDK 

FLAUTOVÝ KONCERT