Exkurzia OSWIENČIM

Pripravujeme pre vás exkurziu OSWIENČIM 

koncentračný tábor v Poľsku

Termín: Máj 2020

Info: pani uč. Mikulská