Anglická olympiáda

11.12.2020

Dňa 24.11.2020 prebehlo na SKDK a SŠUP školské kolo Olympiády v Anglickom jazyku. Spomedzi všetkých ročníkov súťažilo na SKDK deviati a na SŠUP šiesti študenti.
Všetci si preverili svoje vedomosti z anglickej gramatiky, čítania s porozumením a počúvania s porozumením.
Prvých troch umiestnených čakajú skvelé odmeny, prvý umiestnený z každej školy bude 13.1.2021 školu reprezentovať na okresnom kole.
Olympiádu študenti tento rok riešili prostredníctvom Edupage. Veríme, že budúci rok nám situácia dovolí zúčastniť sa olympiády prezenčne.
Na SKDK sa súťažilo v dvoch kategóriách.

V kategórii "Anglofónny žiaci" sa umiestnil ako prvý Adam Henček (III.T) - jediný vo svojej kategórii.

V kategórii "Žiaci stredných odborných škôl" sa ako prvá umiestnila Natália Homolová (I.T), ako druhý Martin Zich (I.H) a tretí Dávid Hulman (III.T)

Víťazkou tohto ročníka Olympiády v Anglickom jazyku sa na SSUP stala v kategórii "Žiaci stredných odborných škôl" Lucia Janošková (I.A), s druhým najvyšším počtom bodov sa na 2. mieste umiestnila Karin Kiššová (I.A) a na 3. mieste Ema Rybanová (I.A).

Prví umiestnení z oboch škôl budú odmenení pochvalou od riaditeľa školy, knižnou poukážkou v hodnote 20 EUR a taktiež knižným darom.
Druhí umiestnení získajú pochvalu triednym učiteľom a knižnú poukážku v hodnote 20 EUR a za tretie miesto budú študenti odmenení pochvalou triednym učiteľom a knižnou poukážkou v hodnote 10 EUR. Výhercom srdečne gratulujeme!!

Tešíme na Vás na budúcoročnej olympiáde, priatelia!!