6. UMELECKÝ PLES

07.11.2022

6. Umelecký ples Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch

14.1.2023 v Dome kultúry v Topoľčanoch

Vstupenky zakúpite na sekretariáte školy