2% z dane

15.02.2024

Vážení kolegovia, rodičia a priatelia školy !
Ak sa budete rozhodovať o 2 % vašej zaplatenej dane z príjmov, uchádzame sa o Vašu priazeň!