KONKURZ

do školského muzikálu Smoliari

konkurz do pripravovaného školského muzikálu Smoliari sa uskutoční 4.11.2021 od 8:30 v priestoroch Štúdia SKDK nasledovne: 

Registrácia 8:00

I.T, I.H - 8:30
II.T, II.H - 9:30
III.T, III.H - 10:30
IV.T, IV.H - 11:30
V.T, VI.T, V.H, VI.H - 12:30

konkurz je pre žiakov odboru hudobno-dramatické umenie povinný.

materiály na konkurz nájdete na odkaze nižšie

Dievčatá:

Dialóg - Rudo+Viera
Pieseň - Sme tie známe postavy
Pieseň - Správne dievča (nepovinná)

Chlapci: 

Dialóg - Rudo+Lukáč
Dialóg - Rudo+Viera
Pieseň - Sme tie známe postavy
Pieseň - Keby o mňa trochu stála (nepovinná)