Klávesové nástroje

Klavír/Organ/Čembalo/Akordeón


Mgr. art. Juraj Mičúnek

vedúci oddelenia klávesových nástrojov a skladby

Hra na organe

Mgr. Denisa Krajčovičová

Hra na klavíri

Mgr. Gabriela Drgoňová

Hra na klavíri

Mgr. art. Pavol Farkaš

Hra na klavíri

Mgr. art. Mária Marcinková

Hra na klavíri

Mgr. art. Adriana Kráľová

Hra na akordeóne

Bc. Mária Poláčeková

Hra na akordeóne

Mgr. art. Iveta Zaťková

Hra na organe

Hra na čembale

MgA. Marek Mosnár

Hra na organe

Každoročne pripravujeme veľké celo-školské medziodborové projekty. Náš najnovší je opereta Hrnčiarsky bál.

Študenti hudobného odboru sa 26.11.2019 zúčastnili prezentácie Disklavier a Premium Yamaha Grand Pianos v centrále Yamaha vo Viedni a prehliadky továrne klavírov Bösendorfe vo Wiener Neustadt.