Mgr. art. Eva Priečková

Eva Priečková ukončila svoje magisterské́ štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave diplomovou prácou a výskumom zameraným na prepojenie hlasu a pohybu v tanečnej improvizácií. Pod vedením Marty Polákovej a Anny Sedláčkovej získavala konštantne množstvo podnetných impulzov. Momentálne pôsobí ako doktorandka na Janáčkovej akadémií múzických umení v Brne s výskumom zameraným na interdisciplinárne prístupy k pohybovej improvizácií. Už počas štúdia sa snažila rozvíjať v performačnej, choreografickej, teoretickej i pedagogickej činnosti. Počas štúdií publikovala pre časopis Tempo či Tanec. Na tanečnom kongrese Tanec.sk vystúpila s príspevkom "Tvorba a jej miesta na Katedre tanečnej tvorby". V neposlednom rade bola ocenená cenou dekana za umelecký prínos pre školu. Vo svojom výskume vyvracia koncept tanečnej virtuozity a dokonale ovládaného a vycvičeného tela, pričom sa zameriava na fenomén pohybu v každodennom živote a jeho rozvoj v komunite. Jej východiskom je koncept Flow rozpracovaný Mihalym Csikszentmihalyim. Pomocou jednoduchých zadaní sa snaží upriamiť pozornosť na individuálne potreby a limity tela, stimulovať slobodnú kreativitu bez hodnotiaceho systému, či vytvárania dogmatického pohybového slovníku. Výsledkom môžu byť pravidelné skupinové stretnutia, prechádzky po meste, workshopy, performatívne prednášky, kolektívne rekreácie. Ako performerka a choreografka sa zaujíma o interdisciplinárne a experimentálne prístupy, komunitné projekty a situácie mimo tanečného baletizolu.Za dôležité považuje najmä spolupráce s umelcami a teoretikmi naprieč disciplínami: Peter Šavel (.Dotyk, Kvint et sense), Yuri Korec (d-body-m), Tomáš Procházka (.Dotyk), Zuzana Žabková, Saghar Hosseinpour, Fergus Johnson (Bodies in trouble, Harvesting darkness, Berghain duest series), Jonáš Gruska, Ján Solčáni, Jakub Juhás, Andráš Cséfalvay, Zoltán Czakó, Silvia Sviteková (Kolektívna rekreácia: ShSssh...It'll be OK!), kolektív mimoOs (Diaries of touch, vzdelávanie Telohra), kolektív Apart, happeningy k výstavám v SNG, Galéria Tranzit, Design week. Zúčastnila sa medzinárodného projektu Through the text v Dijone vo Francúzku a semestrálneho pohybu na konzervatóriu MUK vo Viedni alebo mesačnej tanečnej stáže zameranej na medzikultúrny dialóg v Číne. Vyššie spomenuté diela boli prezentované v rámci festivaloch na Slovensku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Rakúsku, Čile či v Mexiku. V novembri 2016 ukončila trojmesačné tanečné vzdelávanie Smash v Berlíne, ktoré jej pomohlo redefinovať pohybové vzorce využívané v tvorivom procese. Pravidelne sa zúčastňuje hlasovo pohybového vzdelávania The world is sound (https://www.the-world-is-sound.com) v Berlíne a navštevuje komunitné centrum Ponderosa (https://www.ponderosa-dance.de), kde načerpáva nové impulzy a kontexty. Výber z týchto vzdelávaní prezentovala aj vo svojom performatívnom príspevku na deviatom ročníku konferencie JAMU (2019) pod názvom Unknown as a Research Method in Performing Arts.