Deň otvorených dverí

Vážení rodičia, pedagógovia, milí deviataci prichádza čas, kedy sa žiaci základných škôl a ich rodičia rozhodujú o budúcom profesionálnom smerovaní a v tomto zmysle sa snažia hľadať informácie v jednotlivých oblastiach ich záujmu a potenciálneho uplatnenia.

My sa každoročne snažíme dať našu školu do pozornosti žiakov, rodičov i pedagógov prezentáciami na združeniach rodičov a prostredníctvom pedagogických poradcov, čo nám v minulých rokoch prinieslo veľmi uspokojivý záujem o štúdium na našej škole. Vzhľadom na to, že z dôvodu protiepidemiologických opatrení nie je možná naša osobná účasť pri prezentovaní škôl, dovoľujeme si Vám predstaviť unikátne publikácie, v ktorých je zhrnuté všetko, čo na našej škole vzniklo a vzniká a čo zároveň robí našu školu výnimočnou medzi ostatnými školami. Nájdete v nich fotografie, príspevky, komentáre zo života našej školy.